Vznik fundace můžeme datovat
k 16.7.1990. Byla zřízena pro
vydávání a rozšiřování dnes již
zaniklého občasníku ZVON.
Fundace je zvláštní fond pro obecně užitečný účel.
Název se objevuje i v podobě: Sibi et amicis. posteris.
Překlad: sobě a přátelům, potomkům.
Současným úkolem fundace je
pomáhat při vydávání a distribuci
malonákladových publikací, periodik
a datových CD;
z vlastních prostředků ji dotuje L.J.