Ježíš Kristus včera i dnes,
tentýž jest i na věky
    kriz.gif (580 bytes)
Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým smutnou zprávu, že nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, pan   
Ing.   M I R O S L A V     C H Y T I L 
 Zemřel tragicky dne 30. listopadu 1988 ve věku 76 let.
Rozloučení s naším drahým zesnulým se bude konat
13. prosince 1988 v 11:00 hodin v krematoriu v Plzni.
 JMÉNEM POZŮSTALÝCH :  
Věra - manželka
Michaela - dcera  

 

b-zpet.gif (1632 bytes)