sach-zn.gif (10024 bytes)

šachta Trenčín

 

tencin.jpg (12677 bytes)

 

Nejhlubší důlní dílo na Rýchorách, voda z něj byla odváděna dvěma dědičnými štolami. Ta starší ústila do údolí Dolních Sejfů. Na ní  bylo pravděpodobně umístěno vodotěžné zařízení Jana Jirského z roku 1588. Mladší štola ústila do Sklenářovického údolí (štola Klinge).


první písemná zpráva: 1579

konečná hloubka:

kóta ohlubně:

kóta počvy:

poslední písemná zpráva: 1771


charakteristika:         hi-sach.gif (1358 bytes) pinka.gif (1078 bytes) kolo.gif (1360 bytes)

výřez z důlní mapy z roku 1764:

G - sousední šachta; H - dvě čelby z šachty Trenčín; I - šachta Trenčín; K - staré pinky; L - tzv. Velká pinka (Velká Dobrotivá)