oblast tzv. svobodských dolů

na katastrech Mladých Buků a Sklenářovic

m-expedice.jpg (24172 bytes)
Expedice Zlatinka 2002 - článek z časopisu Krkonoše

Magická přitažlivost třpytivého žlutého kovu a bájemi opředená místa jeho přírodního výskytu lákají do rýchorského zlatonosného revíru, ještě téměř čtvrt tisíciletí po ukončení těžby, stále nové zvědavé průzkumníky.

m-zl-doly2.jpg (20229 bytes)
mapa oblasti svobodských zlatých dolů

Výřez z pruské Schmettauovy mapy operací v Čechách v době pruského vpádu v roce 1779.

m-sachty.jpg (9581 bytes)
Velká pinka

Největší dobývka na Bártově kopci. Výřez z Schindlerovy mapy rýchorských zlatých dolů.

m-hasplir.jpg (12945 bytes)
šachta Trenčín

Nejvýznamnější a nejhlubší dílo v oblasti Zlatých Rýchor situované do Velké pinky.

m-zl-klas.jpg (3595 bytes)
nálezná jáma Zlatý Klas

Nejstarší dílo v oblasti Vratislavského cechu a Velké pinky.

m-vyfarani.jpg (20370 bytes)
štola Klinge

Nová dědičná štola z let 1609-1618.

m-struzka.jpg (9757 bytes)
Vratislavský důl (cech)

Rozsáhlé povrchové dílo na východí straně Bártova kopce.

m-sejpy.jpg (9757 bytes)
Sejpy v Bystřici

Zbytky po rýžování zlata v Bystřici.

m-klad.jpg (13462 bytes)
horní privilegium

pro Svobodu nad Úpou

 b-zpet.gif (1632 bytes)