Redakční a publikační činnost

Luděk Jirásek


Redakční spolupráce:

tru-jaho.jpg (4358 bytes) Reprodukce dobových pohlednic - Trutnov. Galerie výtvarných služeb a TOP PRINT s.r.o. Trutnov, Trutnov 1996
kostel.jpg (1166 bytes) JUST, Antonín: Sakrální stavby na území města Trutnova a bývalých integrovaných obcí. KOSTELY. Edice Odkazy. 1. vydání. Městský úřad Trutnov,Trutnov 1998
roc98.jpg (3771 bytes) Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 1998. Státní okresní archiv Trutnov, Trutnov 1999, ISBN80-902709-0-5
hr-tvrze.jpg (1096 bytes) WOLF, Vladimír: Opevněné středověké stavby na území města Trutnova a bývalých integrovaných obcí. HRADY A TVRZE. Edice Odkazy. 1. vydání. Městský úřad Trutnov, Trutnov 1999.
roc99.jpg (3754 bytes) Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 1999, Státníokresní archiv Trutnov, Trutnov 2000,ISBN 80-902709-1-3
havlovi.jpg (4708 bytes) Havlovice a čas. Procházka historií obce nad řekou Úpou doroku 2000. 1. vydání. Obecní úřadHavlovice 2001.
heinzel.jpg (1192 bytes) HEINZEL, Erwin: Die Ortsnamen des Bezirkes Trautenau. 1. Ausgabe. Trautenau 2000, ISBN 80-902643-2-8. [textpouze vněmčině]
roc00.jpg (3302 bytes) Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 2000. Státníokresní archiv Trutnov, Trutnov 2001.
trutnov.jpg (11003 bytes) Trutnov - toulky minulostí a přítomností ve fotografiích.Nakladatelství Altair Trutnov, Trutnov 2002
kaple.jpg (1367 bytes) JIRÁSEK, Luděk: Sakrální stavby na území města Trutnova a bývalých integrovaných obcí. KAPLE. Edice Odkazy. 1. vydání.Městský úřad Trutnov, Trutnov 2002.
roc01-02.jpg (2062 bytes) Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 2001-2002, Státní okresní archiv Trutnov 2003.
hi-atlas.jpg (2242 bytes) Historický atlas měst. Svazek 12. Trutnov. Nakladatelství Akademie věd ČR, Praha 2004. ISBN 80-7286-047-X
just.jpg (2062 bytes) SBORNÍK příspěvků k 85. narozeninám Antonína Justa. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Státní okresní archiv Trutnov, Město Trutnov. Trutnov 2006.
roc03-04.jpg (2062 bytes) Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 2003-2004. Státní okresní archiv Trutnov 2006.

Vydávání periodik pro přátele a známé:

zvon.jpg (2198 bytes) Zvon. Nezávislý informační zpravodaj regionální památkovépéče. Vycházel v letech 1989-1992. [pdf]
reserse.jpg (2672 bytes) Rešerše. Občasník pro mezioborové hledání a nacházení. Vychází od roku 1992.
lap-cal.jpg (3153 bytes) L APSUS CALAMI. Příloha Rešerše, občasníku pro mezioborové hledání a nacházení. Vyšel 2x, v roce 1997 a 1998.
lap-mem.jpg (3153 bytes) L APSUS MEMORIAE. Příloha Rešerše, občasníku pro mezioborové hledání a nacházení. Vychází 1x ročně od roku 1999.

Články a studie:

Spoluautorství:
pribram.jpg (1250 bytes) HOŠEK, Miloš - JIRÁSEK, Luděk: Problematika výskytů a těžby zlata v jihovýchodní části Krkonoš. In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Příbram, Sympozium pracovníků báňského průmyslu 1984, sekce "G", s. 101-116
zpr1987.jpg (1250 bytes) WOLF, Vladimír - SIGL, Jiří - JIRÁSEK, Luděk: Neznámá opevněná lokalita v Hajnici, okr. Trutnov. In: Zpravodaj Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové,Hradec Králové, 1987, s. 76 - 87
zpr1988.jpg (1250 bytes) JIRÁSEK, Luděk - SIGL, Jiří - WOLF, Vladimír: Archeologický výzkum tvrze v Javorníku (okr. Trutnov) v roce 1987. In: Zpravodaj Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové,Hradec Králové 1988,s. 112-124
111988m.jpg (4748 bytes) JIRÁSEK, Luděk - SIGL, Jiří - WOLF, Vladimír: Javornickátvrz. In: Krkonoše, 1988, č.11, s. 27--29
krkpod8.jpg (1250 bytes) SIGL, Jiří - WOLF, Vladimír - JIRÁSEK, Luděk: Anonymní opevněná likalita v Hajnici - Kyji, o. Trutnov. In: Krkonoše - Podkrkonoší(8), Muzeum Podkrkonoší Trutnov, Trutnov 1989, str. 91-102
roc98.jpg (3771 bytes) JIRÁSEK, Luděk - NEJEDLÝ, Vratislav - SUCHOMEL, Miloš - ZAHRADNÍK, Pavel: Mariánské a další světecké sloupy v okrese Trutnov. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 1998. Státní okresní archiv Trutnov. Trutnov 1999, s. 67-111.
havlovi.jpg (4708 bytes) Havlovice a čas. Procházka historií obce nad řekou Úpou do roku 2000. 1. vydání. Obecní úřadHavlovice 2001.
roc00.jpg (3302 bytes) SKALSKÁ, Květa - JIRÁSEK, Luděk: Soupis periodik SOkA Trutnov. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 2000. Státní okresní archiv Trutnov 2001
zlato.jpg (11491 bytes) TÁSLER, Radko a kol.: Těžba zlata v okolí Svobody nad Úpou. Svoboda nad Úpou. Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice 2003

Vlastní práce:

blind.jpg (1250 bytes) JIRÁSEK, Luděk: Chronologický přehled těžby zlata v oblasti Zlatých Rýchor. In: Studie č.: 01782120"Postmagmatická ložiska zlata v Českém masivu". Geoindustria n.p., Praha 1981
blind.jpg (1250 bytes) JIRÁSEK, Luděk: Chronologický přehled těžby zlata v Černém Dole. In: Studie č.: 01782120 "Postmagmatická ložiska zlata v Českém masivu". Geoindustria n.p., Praha 1981
reserse.jpg (2672 bytes) JIRÁSEK,Luděk: Poslední Zilvar na Vlčické tvrzi (Adam III. Zilvarze Silbrštejnaa Pilníkova). Text přednášky na setkání Zilvarů - Silvarů ve Vlčicích v r. 1995. In: Rešerše 1995. Roč. 4(7).1, s. 2-4.
roc98.jpg (3771 bytes) JIRÁSEK, Luděk: W.F. Cody v Trutnově-Poříčí. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 1998. Státní okresní archiv Trutnov. Trutnov 1999, s. 158-162.
Roc99.jpg (3754 bytes) JIRÁSEK, Luděk: Dva doklady o neznámém vyobrazení trutnovského hradního návrší ze 16. st. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 1999, Státní okresní archiv Trutnov, Trutnov 2000, s. 172-178.
kaple.jpg (1367 bytes) JIRÁSEK, Luděk: Sakrální stavby na území města Trutnova a bývalých integrovaných obcí. KAPLE. Edice Odkazy. 1. vydání.Městský úřad Trutnov, Trutnov 2002
112002m.jpg (3809 bytes) JIRÁSEK, Luděk: O papírnách a papírnících. In: Časopis Krkonoše - Jizerské hory 11/2002, s. 46, 47.
072003m.jpg (4442 bytes) JIRÁSEK, Luděk: Právo a soudnictví v Trutnově. In: Časopis Krkonoše - Jizerské hory, 7/2003, s. 46, 47.
082003m.jpg (4211 bytes) JIRÁSEK, Luděk: Rýchorský dvůr. In: Časopis Krkonoše - Jizerské hory, 8/2003, s. 14, 15.
just.jpg (3754 bytes) JIRÁSEK, Luděk: Patronát města Trutnova nad ponorkou U-333. In: SBORNÍK příspěvků k 85. narozeninám Antonína Justa. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Státní okresní archiv Trutnov, Město Trutnov. Trutnov 2006., s. 69-79.

aktualizováno: 23.03.2008